Za kulturou ohleduplně


Vzhledem k aktuální zdravotní situaci, komorní kino Evald zavádí opatření a pravidla vyhlášené vládou ČR.

Pro návštěvu filmové projekce se musí všichni diváci prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

  • potvrzením o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání filmového představení
  • potvrzením o aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny, musí uplynout nejméně 14 dní


Použití testů k prokázání bezinfekčnosti už bude možné pro osoby mladší 18 let a osoby s kontraindikací k očkování.

Všichni přítomní musí mít navíc po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

Podle nařízení Ministerstva zdravotnictví jsou pořadatelé povinni kontrolovat splnění podmínek vstupu.

Děkujeme, že uvedená pravidla a doporučení respektujete.

Tým kina Evald